Conversie Optimalisatie

Conversie is het omzetten van een bezoeker naar een vooraf bepaald doel. Zo wordt een gebruiksvriendelijke site gecreëerd die meer rendement oplevert en waar bezoekers graag komen, blijven en niet afhaken.  Maar ook bij andere uitingen zoals nieuwsbrieven of online advertentiecampagnes kunnen pijnpunten worden weggenomen en het resultaat worden verbeterd.

 

Voorbeelden conversie optimalisatie

Na het analyseren van de website worden doelen gesteld en de inhoud en techniek van de site hier actief op bijgestuurd. Voorbeelden van het verbeteren van de conversie is bijvoorbeeld het verhogen van het aantal inschrijvingen voor de nieuwsbrief, het aantal aankopen of het downloaden van brochures. ReVisto ondersteunt u deze online marketing doelen te formuleren en inzichtelijk te maken.

 

A/B Testen

Een A/B-test is een "onderzoek" waarbij 2 of meer varianten van een website worden getest. Op basis van de uitkomsten wordt beslist welke opzet het meest geschikt is.

 

Nieuwsbrieven

Door meerdere concepten van een nieuwsbrief te versturen, krijgt u inzicht in welke nieuwsbrief het meeste rendement heeft.

 

Site structuur

We optimaliseren de site structuur zodanig dat de kans wordt verhoogd dat bezoeekers aan uw site acties ondernemen op vooraf bepaalde doelen.

 

Heatmaps

Door middel van een heatmaps wordt inzicht verkregen in het klikgedrag van bezoekers binnen een site. Met deze methode kan bekeken worden waar de belangrijke items op uw site geplaatst zouden moeten worden.